Chương trình giám sát nông sản thực phẩm hữu cơ

Chương trình giám sát nông sản thực phẩm hữu cơ của Trung tâm phát triển và chứng nhận sản phẩm hữu cơ Việt Nam giám sát toàn diện quá trình sản xuất tạo sản phẩm thực phẩm hữu cơ để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 374,985

Đang online1

;